Βιογραφικό

Author Picture

Αναστασία Αγιαννιωτάκη

19 September 1976

Η Αγιαννιωτάκη Αναστασία γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1976. Είναι
πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου. Από το 1998 διδάσκει το μάθημα της Φυσικής σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ενώ από το 2004 διευθύνει φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Είναι συγγραφέας βιβλίων Φυσικής που απευθύνονται σε μαθητές του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου.

Books Of Αναστασία Αγιαννιωτάκη

Φυσική Γ’ Λυκείου – Επαναληπτικά Κριτήρια Αξιολόγησης

Quick View

Φυσική Γ’ Λυκείου Α’ Τόμος

Quick View

Φυσική Γ’ Λυκείου Β’ Τόμος

Quick View